WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XV/84/15
Data aktu: 2015-08-26
Organ wydający: Rada Gminy Kwidzyn
Tytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego
Data udzielenia wizy: 2015-09-02
Wiza udzielona przez: Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli PUW
Ewa Kuczyńska