WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

Forma aktu: Postanowienie
Numer aktu: 13/2016
Data aktu: 2016-08-04
Organ wydający: Komisarz Wyborczy w Słupsku
Tytuł: o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji
Data udzielenia wizy: 2016-08-08
Wiza udzielona przez: Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli PUW
Ewa Kuczyńska